....SELAMAT DATANG DI BLOG IRRSAD (Ikatan Remaja Roudlotussa'adah)....

....SELAMAT DATANG DI BLOG IRRSAD (Ikatan Remaja Roudlotussa'adah)....

Minggu, 18 Oktober 2009

BENTUK-BENTUK CINTA

1. Cinta Kepada Musuh-musuh Alloh

" Hai orang-orang yang beriman,janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan kamu menjadikan teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka(Berita Muhammad)karena rasa kasih sayang.Sesungguhnya mereka telah ingkar terhadap kebenaran yang datang kepadamu." (QS Al Mumtahana:1)

2. Cinta Hawa Nafsu

" Dan wanita-wanita di kota Mesir berkata,"Istri Al Aziz menggoda bujangnya untuk menundukan dirinya,sungguh cintanya kepada bujangnya sangatlah dalam,sesungguhnya Kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata." (QS Yusuf:30)

3. Cinta Kepada Syetan (Thagut)

" Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan Alloh,mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Alloh,adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Alloh."

4. Cinta Melebihkan Kecintaan Kepada Orang Tua,Anak,Istri,Perdagangan Dan Harta

" Tidaklah sempurna iman seseorang dari kalian hingga ia mencintai aku dari pada hartanya,anaknya dan manusia seluruhnya."(HR Bukhori & Muslim)

5. Budak Syetan

" Bukankah aku telah memerintahkanmu hai Bani Adam,agar kamu tidak menyembah syetan?sesungguhnya syetan itu adalah musuhmu yang nyata,dan hendaklah kamu menyembahKu.Inilah jalan yang lurus,sesungguhnya syetan itu telah menyesatkan sebagian besar dirimu,maka apakah kamu tidak mau memikirkannya."(QS.Yasin:60-61)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar